referencje

Oto niektóre z naszych systemów:

 • dom handlowy „ALFA” w Suwałkach przy ul. 1-go maja – instalacja i uruchomienie systemu monitoringu CCTV;
 • szkoła podstawowa nr 5 w Suwałkach – instalacja systemu monitoringu CCTV;
 • szkoła podstawowa nr 5 w Suwałkach – instalacja i uruchomienie radiowęzła na części szkoły – dawniej gimnazjum;
 • szkoła podstawowa nr 5 w Suwałkach – instalacja sieci komputerowej na potrzeby dziennika elektronicznego;
 • Rodzinny Ogród Działkowy „MALINKA” w Suwałkach – wykonanie i uruchomienie monitoringu bramy nr 1 i nr 2, Domu Działkowca i terenu wokół;
 • Rodzinny Ogród Działkowy im. „JAĆWINGÓW” – wykonanie i uruchomienie monitoringu bramy, wiaty i przyległych alejek;
 • Rodzinny Ogród Działkowy „MALWA” – wykonanie i uruchomienie monitoringu bramy nr 1 i nr 2, Domu Działkowca i kontenerów;
 • warsztat samochodowy w Sejnach – wykonanie i uruchomienie monitoringu oraz systemu alarmowego z powiadamianiem o zagrożeniach;
 • ośrodek w Lipniaku – montaż instalacji antenowej wraz z instalacją energetyczną na potrzeby odbioru telewizji DVB-T w pokojach ośrodka;
 • wymiana szlabanu wjazdowego na terenie obiektu ORANGE przy ul. Pułaskiego w Suwałkach;
 • montaż internetu mobilnego LTE  na zlecenie firmy zewnętrznej – różni odbiorcy indywidualni, a także instytucje;
 • montaż, wizowanie anten SAT, poziomowanie instalacji antenowych naziemnych oraz satelitarnych – odbiorcy indywidualni i instytucje;
 • oraz wiele innych instalacji, konserwacji i napraw różnych systemów technicznych;